Stichting Orange & Wheels

)
HD Klimaatsystemen
Van de Water groep is uw allround makelaar in Breda, Tilburg en Oosterhout
Panorama Studios

Stichting Orange & Wheels

Activiteitenverslag 2021-2022

De wereldwijde Coronapandemie heeft een behoorlijke vertraging in de uitvoering van projecten en activiteiten opgeleverd. Oorspronkelijk was deelname aan het EK in Finland in 2020 gepland. Eerst is dit toernooi verplaatst naar 2021, maar uiteindelijk was dit niet haalbaar en verantwoord. Het EK 2020/21 is uiteindelijk van de speelagenda gehaald en alle pijlen waren vanaf dat moment gericht op het WK 2022 in Zwitserland.

Voor onze (jonge) spelers was de periode dat zij door Corona niet konden hockeyen zeer lastig. Veel van hen hebben een kwetsbare gezondheid en behoren tot de risicogroep. In het begin van de pandemie zaten ze veelal thuis, miste hun sport als uitlaatklep en hun vrienden en voelden zich geïsoleerd van iedereen. In die periode was er weinig uitzicht dat we snel weer konden hockeyen. We hebben geprobeerd door veelvuldig online contact met elkaar te houden ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar verhaal kwijt kon en het team niet uiteenviel. Toen we weer mochten trainen stond iedereen meteen weer op het veld.

- Lees meer...

Projectplan

Stichting Orange & Wheels heeft ten doel het waarborgen van de continuïteit van het
TeamNL Powerchairhockey. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het beschikbaar stellen van financiële middelen voor (1) deelname aan internationale
toernooien en wedstrijden, waaronder Europese en wereldkampioenschappen, (2) het
faciliteren van trainingen en aanverwante activiteiten, (3) projecten die de kwaliteit van het
TeamNL Powerchairhockey in brede zin bevorderen, met name gericht op sportstimulerende
activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking, (4) andere doeleinden die
de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Daarnaast zet de stichting zich, samen met andere betrokkenen bij TeamNL
Powerchairhockey in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen middels
fondsenwerving, het opzetten van projecten die tot doel hebben om donaties te verkrijgen en
het aangaan van overeenkomsten met sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het
verwezenlijken van de doelstelling.

- Lees het volledige projectplan 

Bestuur

Bestuur:
Nico Teunissen - Voorzitter
Dick Cochius - Secretaris
Frans van der Heijden - Penningmeester
Marco Pierik - Bestuurslid

Beloningsbeleid:

Er zijn geen beloningen voor de bestuurders van Stichting Orange & Wheels. Alleen declaratie van gemaakte onkosten is mogelijk en zullen indien ingediend worden uitbetaald.

 

Vrijwilligersbeleid:
Als stichting zijn wij afhankelijke van enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers. Echter werken zij wel met sporters uit een doelgroep van mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom is belangrijk om afspraken vast te leggen. Dit ter bescherming van onze vrijwilligers en sporters.

- Lees volledige vrijwilligersbeleid