ANBI-status voor stichting Orange & Wheels

)
Panorama Studios
HD Klimaatsystemen
Van de Water groep is uw allround makelaar in Breda, Tilburg en Oosterhout
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

ANBI-status voor stichting Orange & Wheels

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2022 beschikt stichting Orange & Wheels over de ANBI-status. ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Een stichting kan in aanmerking komen voor de ANBI-status, dan moet er aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de stichting zich minstens voor 90 procent inzet voor het algemeen nut. Daarnaast mogen deze nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. Orange & Wheels voldoet aan deze voorwaarden. Dankzij de ANBI-status kunnen, onder bepaalde voorwaarden, donaties aan Orange &
Wheels als aftrekpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd. Dit maakt het aantrekkelijker om onze activiteiten financieel te ondersteunen.