Skip to main content

Bestuur

Nico Teunissen – Voorzitter
Dick Cochius – Secretaris
Matthijs van der Horst – Penningmeester
Marco Pierik – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Er zijn geen beloningen voor de bestuurders van Stichting Orange & Wheels. Alleen declaratie van gemaakte onkosten is mogelijk en zullen indien ingediend worden uitbetaald.

Vrijwilligersbeleid

Als stichting zijn wij afhankelijke van enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers. Echter werken zij wel met sporters uit een doelgroep van mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom is belangrijk om afspraken vast te leggen. Dit ter bescherming van onze vrijwilligers en sporters.

Projectplan

Stichting Orange & Wheels heeft ten doel het waarborgen van de continuïteit van het Team Powerchair Hockey NL. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor (1) deelname aan internationale toernooien en wedstrijden, waaronder Europese en wereldkampioenschappen, (2) het faciliteren van trainingen en aanverwante activiteiten, (3) projecten die de kwaliteit van het Team Powerchair Hockey NL in brede zin bevorderen, met name gericht op sportstimulerende activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking, (4) andere doeleinden die de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Daarnaast zet de stichting zich, samen met andere betrokkenen bij Team Powerchair Hockey NL in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen middels fondsenwerving, het opzetten van projecten die tot doel hebben om donaties te verkrijgen en het aangaan van overeenkomsten met sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling.

Trots op onze partners en sponsoren!